(*) Verplicht veld

Uw privacy

Beste Lubbekenaar, uw reactie zal voorzien worden van een antwoord van onze kandidaten en op anonieme wijze terechtkomen op ons Klankbord. Uw identiteit wordt dus geanonimiseerd om uw privacy zo optimaal mogelijk te vrijwaren. Uw naam en emailadres worden uitsluitend gevraagd en gebruikt om u desgevallend rechtstreeks te kunnen contacteren, bijvoorbeeld om een door u gestelde vraag te kunnen beantwoorden. Er geldt een bewaartermijn met vaste einddatum op 31 december 2018, daarna worden al uw gegevens verwijderd. Verwerking verloopt op basis van "uitvoering contract", nl. tot levering van een expliciet gevraagde dienst. 

U beschikt over het recht op toegang tot, verzet tegen, verbetering, beperking, verwijdering en overdracht van uw persoonsgegevens, op het bekomen van bijkomende informatie, en op het neerleggen van een klacht bij de Privacyauthoriteit indien uw rechten geschonden zouden zijn. Er wordt geen bijzondere verwerking toegepast, zoals profiling of geautomatiseerde besluitvorming, noch worden uw gegevens aan derden doorgegeven. De verantwoordelijke is CD&V Lubbeek en u kunt ons steeds bereiken door contact op te nemen met onze voorzitter, Andries Hofkens, Geulbosweg 3, 3210 Lubbeek, per email: aehofkens@yahoo.com.