Krachtig besturen

Partijprogramma

CD&V Lubbeek heeft een duidelijke visie voor de toekomst van Lubbeek en haar bewoners. Maar democratisch begint bij de burger. Luisteren en inspraak geven is daarom essentieel voor een solide en betekenisvolle politiek. Onze caravanmomenten, maar ook deze website, moeten de gelegenheid bieden aan de Lubbekenaar om mee aan de tekentafel te gaan.

Hoewel een gemeentelijk beleid allesomvattend is en ons programma alle thema's dekt, willen we met CD&V Lubbeek voornamelijk inzetten op volgende thema's:

Mobiel in Lubbeek

Lubbeek staat voor verschillende mobiliteitsuitdagingen voor de komende zes jaar. Burgers moeten op een veilige en vlotte manier van A naar B. Daarbij zien we een belangrijke rol weggelegd voor de fiets: het verderzetten van de grote inhaalbeweging op fietspaden, het creëren van een veilige schoolomgeving, woon-werk-verplaatsingen en aansluiting op de fietssnelwegen.

Daarnaast zal CD&V Lubbeek blijven inzetten op vlotte verbindingen met het openbaar vervoer. Mobiliteit staat bij CD&V Lubbeek ook voor veilig en gezond verkeer, een goede wegeninfrastructuur en een evenredige verdeling van eventuele overlast.

Sociaal in Lubbeek

Niemand blijft achter! Dat is een kernboodschap bij CD&V, ook in Lubbeek. 

CD&V zorgt voor zorg, voor hen die tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig hebben. Liefst op maat en in totaalaanpak. Een goed sociaal beleid gaat immers veel verder dan enkel financiële ondersteuning. Het zorgt ook voor ontmoeting tussen mensen, een toegankelijke dienstverlening en een hoge mate aan levenskwaliteit buiten de conventionele zorg zo lang dit mogelijk is.

Thuis in Lubbeek

CD&V Lubbeek wilt ook zorgen voor een thuis in Lubbeek. Een thuis voor zowel vrijgezellen als koppels, voor gezinnen ongeacht of zij jong zijn of samengesteld, voor de werkzoekende en de gepensioneerde burger en alles daartussen. 

Lubbeek is een aangenaam dorp om in te wonen. Wij kunnen er voor zorgen dat iedereen zich ook daadwerkelijk thuis voelt. Betaalbaar wonen, kwaliteitsvol onderwijs, bruisende verenigingen, ... Allemaal elementen die vanuit de burger moeten groeien, maar waar we vanuit het beleid kunnen zorgen voor een geschikte voedingsbodem en stimulansen.

2018 Mobiel in Lubbeek Sociaal in Lubbeek Thuis in Lubbeek 2024

Klankbord

Laat van je horen

De burger inspraak geven is natuurlijk het hele opzet van onze caravanactie.

Kan je er niet bij zijn op één van onze caravanmomenten? Geen nood! Laat van je horen! 

Heb je een vraag of suggestie, klik door naar ons online formulier en laat uw suggesties achter of stel jouw vragen.